PRIJAVNICA

ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO

NA SPREJEMNI PREIZKUS

(ime otroka)
(priimek otroka)
(spol)
datum rojstva
kraj
EMŠO
država
vpišite državo
državljanstvo
vpišite državlj.
ime in priim. starša ime in priimek starša / skrbnika
naslov
poštna št.
kraj
občina
vpišite občino
telefon
(št. mobilnega telefona starša/skrbnika)
e-mail
(email naslov za potrditev prijave)

se prijavljam k vpisu na preizkus

V GLASBENO ŠOLO NA GLASBENI ŠOLI
podruž.
V šolskem letu
program se želim vpisati v program
Obiskovati želim Obiskovati želim (petje oz. instrument)
2. izbira 2. izbira (petje oz. instrument)
3. izbira 3. izbira (petje oz. instrument)
Za izbrano podružnico ni na voljo prostega termina za opravljanje preizkusa nadarjenosti. Za podrobnejše informacije se obrnite na tajništvo glasbene šole.

Izpolnite prijavnico in kliknite gumb 'Naprej'.

captcha